Hệ Thống Y Khoa

Hồng Anh

Một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện theo chuẩn Vương quốc Anh đang được phát triển tại Việt Nam

Xây dựng một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện đáng tin cậy theo tiêu chuẩn cao nhất hiện có.

Cung cấp dịch vụ khám chữa bệnh theo phương pháp hiện đại nhất, sử dụng công nghệ mới nhất để chăm sóc sức khỏe toàn diện cho người Việt trong ngắn hạn và dài hạn.

Xây dựng một trung tâm y khoa xuất sắc được vận hành theo tiêu chuẩn Vương Quốc Anh, là một trong những bộ tiêu chuẩn toàn cầu cao nhất, có điều chỉnh để tuân thủ nghiêm ngặt các quy định của Việt Nam.

Happy nurse caregiver laughing with Asian elderly woman outdoor

2017 Đến nay

Giá trị cốt lõi

Luôn Chăm Sóc Tận Tâm, Chuyên Nghiệp

Xây dựng một hệ sinh thái y khoa xuất sắc được vận hành với tiêu chuẩn toàn cầu cao nhất.

Dịch vụ

Chúng tôi cung cấp

Cung cấp dịch vụ chăm sóc y tế thông qua mạng lưới các phòng khám bác sĩ gia đình và nhà thuốc, cùng với viện dưỡng lão, trung tâm phục hồi chức năng và bệnh viện.

Xây dựng trung tâm nghiên cứu và đào tạo y tế hiện đại. Thực hiện nghiên cứu khoa học y khoa và đào tạo cán bộ, nhân viên y tế.

Điều trị bệnh nhân sử dụng các phương pháp điều trị hiệu quả và phù hợp giúp người bệnh nhanh chóng phục hồi sức khỏe thể chất và tinh thần.

Thành tựu đạt được

Một số thành tựu chúng tôi đã đạt được

Phát triển và vận hành một hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe toàn diện để đặc biệt phục vụ cho nhu cầu y tế của người dân Việt Nam.

image
20 +
Hội thảo chuyên đề
image
6 +
Đối tác đào tạo
image
10 +
Đối tác chuyên môn
image

Các nguyên tắc về Môi trường, Xã hội và Quản trị

Chúng tôi sử dụng nguyên tắc về môi trường, xã hội và quản trị (ESG) nhằm đảm bảo việc áp dụng các nguyên tắc này trong mọi hoạt động kinh doanh hằng ngày của chúng tôi, trong từng quan hệ đối tác chúng tôi thiết lập và trong mỗi quyết định chúng tôi. Chúng tôi tham khảo 17 mục tiêu phát triển bền vững của Liên Hiệp Quốc ( THE 17 GOALS | Sustainable Development (un.org)) để xây dựng nên các nguyên tắc riêng của chúng tôi về ESG. Chúng tôi sống, làm việc theo nguyên tắc ESG, không chỉ nói về ESG trên lý thuyết và nội quy công ty.

01
image

Nguyên Tắc Quản Trị

Quá trình phát triển Hệ Thống Y Khoa hồng Anh được tuân thủ nghiêm ngặt theo tiêu chuẩn quản lý và giám sát chặt chẽ nhất do chính phủ và các cơ quan ban ngành chuyên môn quy định. Chúng tôi hướng đến việc xây dựng một trung tâm y khoa theo tiêu chuẩn cao nhất: Áp dụng bộ tiêu chuẩn Ủy Ban Chất Lượng Chăm Sóc Sức Khỏe (CQC) của Vương Quốc Anh; Tuân thủ nghiêm ngặt các quy định theo pháp luật Việt Nam. Chúng tôi tuân theo các tiêu chuẩn cao nhất liên quan đến pháp lý, thuế và các quy định hiện hành. Các thành viên chủ chốt trong Ban Giám Đốc và Hội Đồng Quản Trị là thành viên của các hiệp hội ngành nghề chuyên nghiệp bao gồm thành viên của Viện Giám Định Viên Hoàng Gia Anh (Royal Institution of Chartered Surveyors - RICS) và các kế toán thành viên của Hiệp hội kế toán Anh ACCA hoặc ACA và những chuyên gia hàng đầu trong lĩnh vực liên quan.

02
image

Trách nhiệm xã hội

Chúng tôi vận hành dựa trên trách nhiệm xã hội trong các quyết định kinh doanh hàng ngày của chúng tôi. Hệ thống quản lý Sức Khỏe, An Toàn, Môi Trường và Xã Hội (HSES) dựa theo nguyên tắc và cam kết chúng tôi đã thiết lập.

03
Tin tức

Mới nhất