CHÍNH SÁCH BẢO MẬT CỦA DOANH NGHIỆP

Chính sách bảo mật này quy định cách Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Y Khoa Hồng Anh sử dụng và bảo vệ bất kỳ thông tin nào mà quý khách cung cấp cho Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Y Khoa Hồng Anh khi quý khách sử dụng trang web này.

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Y Khoa Hồng Anh cam kết đảm bảo rằng sự riêng tư của quý khách được bảo vệ. Nếu chúng tôi yêu cầu quý khách cung cấp một số thông tin nhất định mà quý khách có thể được xác định khi sử dụng trang web này, thì quý khách có thể yên tâm rằng nó sẽ chỉ được sử dụng theo tuyên bố về quyền riêng tư này.

Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Y Khoa Hồng Anh có thể thay đổi chính sách này theo thời gian bằng cách cập nhật trang này. Quý khách nên kiểm tra trang này theo thời gian để đảm bảo rằng quý khách hài lòng với bất kỳ thay đổi nào. Chính sách này có hiệu lực từ tháng 6/2017.

Những gì chúng tôi thu thập

Chúng tôi có thể thu thập các thông tin sau:

    ♦  Tên và chức danh.

    ♦  Thông tin liên hệ bao gồm địa chỉ email.

    ♦  Thông tin nhân khẩu học như mã bưu điện, sở thích và sự quan tâm.

    ♦  Thông tin khác có liên quan đến khảo sát khách hàng và / hoặc ưu đãi.

Chúng tôi làm gì với những thông tin chúng tôi thu thập

Chúng tôi yêu cầu thông tin này để hiểu nhu cầu của quý khách và cung cấp cho quý khách dịch vụ tốt hơn, và đặc biệt vì những lý do sau:

    ♦  Lưu trữ hồ sơ nội bộ.

    ♦  Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để cải thiện sản phẩm và dịch vụ của mình.

    ♦  Chúng tôi có thể định kỳ gửi email quảng cáo về các sản phẩm mới, ưu đãi đặc biệt hoặc thông tin khác mà chúng tôi nghĩ rằng quý khách có thể thấy thú vị bằng cách sử dụng địa chỉ email mà quý khách đã cung cấp.

    ♦ Đôi khi, chúng tôi cũng có thể sử dụng thông tin của quý khách để liên hệ với quý khách cho mục đích nghiên cứu thị trường. Chúng tôi có thể liên hệ với quý khách qua email, điện thoại, fax hoặc thư. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin để tùy chỉnh trang web theo sở thích của quý khách.

Bảo vệ

Chúng tôi cam kết đảm bảo rằng thông tin của quý khách được bảo mật. Để ngăn chặn truy cập trái phép hoặc tiết lộ, chúng tôi đã áp dụng các quy trình vật lý, điện tử và quản lý phù hợp để bảo vệ và bảo mật thông tin mà chúng tôi thu thập trực tuyến.

Cách chúng tôi sử dụng cookie

Cookie là một tệp nhỏ yêu cầu quyền được đặt trên ổ cứng máy tính của quý khách. Khi quý khách đồng ý, tệp sẽ được thêm vào và cookie giúp phân tích lưu lượng truy cập web hoặc cho quý khách biết khi nào quý khách truy cập một trang cụ thể. Cookie cho phép các ứng dụng web trả lời quý khách với tư cách cá nhân. Ứng dụng web có thể điều chỉnh các hoạt động của nó theo nhu cầu, sở thích và không thích của quý khách bằng cách thu thập và ghi nhớ thông tin về sở thích của quý khách.

Chúng tôi sử dụng cookie nhật ký lưu lượng truy cập để xác định những trang nào đang được sử dụng. Điều này giúp chúng tôi phân tích dữ liệu về lưu lượng truy cập trang web và cải thiện trang web của chúng tôi để điều chỉnh nó cho phù hợp với nhu cầu của khách hàng. Chúng tôi chỉ sử dụng thông tin này cho mục đích phân tích thống kê và sau đó dữ liệu sẽ bị xóa khỏi hệ thống.

Nhìn chung, cookie giúp chúng tôi cung cấp cho quý khách một trang web tốt hơn, bằng cách cho phép chúng tôi theo dõi trang nào quý khách thấy hữu ích và trang nào quý khách không thấy. Cookie không có cách nào cung cấp cho chúng tôi quyền truy cập vào máy tính của quý khách hoặc bất kỳ thông tin nào về quý khách, ngoài dữ liệu quý khách chọn chia sẻ với chúng tôi.

Quý khách có thể chọn để chấp nhận hoặc từ chối cookie. Hầu hết các trình duyệt web tự động chấp nhận cookie, nhưng quý khách thường có thể sửa đổi cài đặt trình duyệt của mình để từ chối cookie nếu quý khách muốn. Điều này có thể khiến quý khách không tận dụng được hết trang web.

Liên kết đến các trang web khác

Trang web của chúng tôi có thể chứa các liên kết đến các trang web khác mà quý khách quan tâm. Tuy nhiên, khi quý khách đã sử dụng các liên kết này để rời khỏi trang web của chúng tôi, quý khách nên lưu ý rằng chúng tôi không có bất kỳ quyền kiểm soát nào đối với trang web khác đó. Do đó, chúng tôi không thể chịu trách nhiệm về việc bảo vệ và quyền riêng tư của bất kỳ thông tin nào mà quý khách cung cấp trong khi truy cập các trang web đó và các trang web đó không bị điều chỉnh bởi tuyên bố về quyền riêng tư này. Quý khách nên thận trọng và xem xét tuyên bố về quyền riêng tư áp dụng cho trang web được đề cập.

Kiểm soát thông tin cá nhân của quý khách

Quý khách có thể chọn hạn chế việc thu thập hoặc sử dụng thông tin cá nhân của mình theo những cách sau:

    ♦  Bất cứ khi nào quý khách được yêu cầu điền vào biểu mẫu trên trang web, hãy tìm hộp mà quý khách có thể nhấp vào để cho biết rằng quý khách không muốn bất kỳ ai sử dụng thông tin cho mục đích tiếp thị trực tiếp.

    ♦  Nếu trước đây quý khách đã đồng ý cho chúng tôi sử dụng thông tin cá nhân của quý khách cho mục đích tiếp thị trực tiếp, quý khách có thể thay đổi quyết định bất cứ lúc nào bằng cách gửi thư hoặc gửi email cho chúng tôi tại [email protected].

Chúng tôi sẽ không bán, phân phối hoặc cho thuê thông tin cá nhân của quý khách cho các bên thứ ba trừ khi chúng tôi có sự cho phép của quý khách hoặc được pháp luật yêu cầu làm như vậy. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin cá nhân của quý khách để gửi cho quý khách thông tin khuyến mại về các bên thứ ba mà chúng tôi nghĩ rằng quý khách có thể thấy thú vị nếu quý khách nói với chúng tôi rằng quý khách muốn điều này xảy ra.

Quý khách có thể yêu cầu chi tiết về thông tin cá nhân mà chúng tôi giữ về quý khách theo Đạo luật bảo vệ dữ liệu 1998. Một khoản phí nhỏ sẽ phải trả.

Nếu quý khách tin rằng bất kỳ thông tin nào chúng tôi đang nắm giữ về quý khách là không chính xác hoặc không đầy đủ, vui lòng viết thư hoặc gửi email cho chúng tôi càng sớm càng tốt, theo địa chỉ trên. Chúng tôi sẽ nhanh chóng chỉnh sửa bất kỳ thông tin nào được phát hiện là không chính xác.

CHÍNH SÁCH SỬ DỤNG INTERNET CÓ THỂ CHẤP NHẬN

Việc sử dụng Internet của nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư Y Khoa Hồng Anh được cho phép và khuyến khích khi việc sử dụng đó hỗ trợ các mục tiêu và mục tiêu của doanh nghiệp.

Tuy nhiên, Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Y Khoa Hồng Anh có chính sách sử dụng Internet theo đó nhân viên phải đảm bảo:

    ♦  Tuân thủ pháp luật hiện hành.

    ♦  Sử dụng Internet theo cách có thể chấp nhận được.

    ♦  Không tạo ra rủi ro kinh doanh không cần thiết cho công ty bằng cách lạm dụng internet của họ.

Hành vi không được chấp nhận

Cụ thể, những điều sau đây được nhân viên coi là hành vi hoặc hành vi sử dụng không được chấp nhận:

    ♦  Truy cập các trang web internet có chứa tài liệu tục tĩu, thù hận, khiêu dâm hoặc bất hợp pháp.

    ♦  Sử dụng máy tính để thực hiện bất kỳ hình thức gian lận nào hoặc vi phạm bản quyền phần mềm, phim ảnh hoặc âm nhạc.

    ♦  Sử dụng Internet để gửi tài liệu xúc phạm hoặc quấy rối đến những người dùng khác.

    ♦  Tải xuống phần mềm thương mại hoặc bất kỳ tài liệu có bản quyền nào thuộc về bên thứ ba, trừ khi việc tải xuống này được bảo hộ hoặc được phép theo thỏa thuận thương mại hoặc giấy phép khác như vậy.

    ♦  Đột nhập vào các khu vực trái phép.

    ♦  Xuất bản tài liệu phỉ báng và / hoặc cố ý sai sự thật về Công ty Cổ phần Đầu tư Y Khoa  Hồng Anh, đồng nghiệp của quý khách và / hoặc khách hàng của chúng tôi trên các trang mạng xã hội, ‘blog’ (tạp chí trực tuyến), ‘wiki’ và bất kỳ hình thức xuất bản trực tuyến nào.

    ♦  Tiết lộ thông tin bí mật về Công ty Cổ phần Đầu tư Y Khoa Hồng Anh trong một bài đăng, tải lên hoặc truyền tải trực tuyến cá nhân – bao gồm thông tin tài chính và thông tin liên quan đến khách hàng, kế hoạch kinh doanh, chính sách, nhân viên và / hoặc các cuộc thảo luận nội bộ của chúng tôi.

    ♦  Thực hiện các hoạt động có chủ ý gây lãng phí công sức của nhân viên hoặc tài nguyên mạng.

    ♦  Giới thiệu bất kỳ dạng phần mềm độc hại nào vào mạng công ty.

Thông tin thuộc sở hữu của công ty được lưu giữ trên các trang web của bên thứ ba.

 Nếu quý khách sản xuất, thu thập và / hoặc xử lý thông tin liên quan đến kinh doanh trong quá trình làm việc của mình, thông tin đó vẫn là tài sản của Công ty Cổ phần Đầu Tư Y Khoa Hồng Anh. Điều này bao gồm thông tin được lưu trữ trên các trang web của bên thứ ba như nhà cung cấp dịch vụ email trực tuyến và các trang mạng xã hội, chẳng hạn như Facebook và LinkedIn.

Giám sát

Công ty Cổ phần Đầu tư Y Khoa Hồng Anh chấp nhận rằng việc sử dụng internet là một công cụ kinh doanh có giá trị. Tuy nhiên, việc lạm dụng phương tiện này có thể có tác động tiêu cực đến năng suất của nhân viên và danh tiếng của doanh nghiệp.

Ngoài ra, tất cả các tài nguyên liên quan đến internet của công ty đều được cung cấp cho mục đích kinh doanh. Do đó, công ty duy trì quyền giám sát lượng truy cập internet và mạng, cùng với các trang web được truy cập. Nội dung cụ thể của bất kỳ giao dịch nào sẽ không được giám sát trừ khi có nghi ngờ về việc sử dụng không đúng mục đích.

Các biện pháp trừng phạt

Khi một nhân viên không tuân thủ chính sách này, họ sẽ phải đối mặt với thủ tục kỷ luật của công ty. Nếu nhân viên bị phát hiện vi phạm chính sách, họ sẽ phải đối mặt với hình phạt kỷ luật từ cảnh cáo bằng lời nói đến sa thải. Hình phạt thực tế được áp dụng sẽ phụ thuộc vào các yếu tố như mức độ vi phạm và hồ sơ kỷ luật của nhân viên theo hướng dẫn nhân viên của Công ty Cổ phần Đầu Tư Y Khoa Hồng Anh.

Hiệp định

Tất cả nhân viên công ty, nhà thầu hoặc nhân viên tạm thời đã được cấp quyền sử dụng truy cập internet của công ty phải ký vào thỏa thuận này xác nhận rằng họ đã hiểu và chấp nhận chính sách này.

THÔNG BÁO BẢN QUYỀN

Trang web này và nội dung của nó thuộc bản quyền của Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Y Khoa Hồng Anh, Có mã số doanh nghiệp :0314480519 đã được đăng  ký tại Việt Nam. Đã đăng ký Bản quyền.

Bất kỳ việc phân phối lại hoặc sao chép một phần hoặc toàn bộ nội dung dưới bất kỳ hình thức nào đều bị cấm ngoài những điều sau đây:

    ♦  Quý khách có thể in hoặc tải xuống bản trích xuất đĩa cứng cục bộ chỉ cho mục đích sử dụng cá nhân và phi thương mại của quý khách.

    ♦  Quý khách có thể sao chép nội dung cho từng bên thứ ba để sử dụng cho mục đích cá nhân của họ, nhưng chỉ khi quý khách thừa nhận trang web là nguồn tài liệu.

Quý khách không được phép phân phối hoặc khai thác thương mại nội dung, trừ khi được sự cho phép rõ ràng bằng văn bản của chúng tôi. Quý khách cũng không được truyền hoặc lưu trữ nó trong bất kỳ trang web nào khác hoặc các hình thức khác của hệ thống truy xuất điện tử.

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM CỦA TRANG WEB

Thông tin có trong trang web này chỉ dành cho mục đích thông tin chung. Thông tin được cung cấp bởi Công ty Cổ phần Đầu tư Y Khoa Hồng Anh và trong khi chúng tôi cố gắng giữ cho thông tin được cập nhật và chính xác, chúng tôi không tuyên bố hoặc đảm bảo dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, về tính đầy đủ, chính xác, độ tin cậy, tính phù hợp hoặc tính khả dụng với tôn trọng trang web hoặc thông tin, sản phẩm, dịch vụ hoặc đồ họa liên quan có trên trang web cho bất kỳ mục đích nào. Do đó, bất kỳ sự phụ thuộc nào quý khách đặt vào thông tin đó đều hoàn toàn chịu rủi ro của riêng quý khách.

Trong mọi trường hợp, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm đối với bất kỳ mất mát hoặc thiệt hại nào bao gồm nhưng không giới hạn, mất mát hoặc thiệt hại gián tiếp hoặc do hậu quả, hoặc bất kỳ tổn thất hoặc thiệt hại nào phát sinh từ việc mất dữ liệu hoặc lợi nhuận phát sinh từ, hoặc liên quan đến việc sử dụng trang web này.

Thông qua trang web này, quý khách có thể liên kết đến các trang web khác không thuộc quyền quản lý của Công ty Cổ phần Đầu tư Y Khoa Hồng Anh. Chúng tôi không kiểm soát bản chất, nội dung và tính khả dụng của các trang web đó. Việc bao gồm bất kỳ liên kết nào không nhất thiết ngụ ý một đề xuất hoặc xác nhận các quan điểm được thể hiện bên trong chúng.

Mọi nỗ lực được thực hiện để giữ cho trang web hoạt động trơn tru. Tuy nhiên, Công ty Cổ phần Đầu tư Y Khoa Hồng Anh  không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm về việc trang web tạm thời không hoạt động do các vấn đề kỹ thuật nằm ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

ĐIỀU KHOẢN VÀ ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG TRANG WEB

Chào mừng đén với website của chúng tôi. Nếu quý khách tiếp tục duyệt và sử dụng trang web này, quý khách đồng ý tuân thủ và bị ràng buộc bởi các điều khoản và điều kiện sử dụng sau đây, cùng với chính sách bảo mật của chúng tôi chi phối mối quan hệ của Công ty Cổ phần Đầu tư Y Khoa Hồng Anh với quý khách liên quan đến trang web này. Nếu quý khách không đồng ý với bất kỳ phần nào của các điều khoản và điều kiện này, vui lòng không sử dụng trang web của chúng tôi.

Thuật ngữ ‘Công ty Cổ phần Đầu tư Y Khoa Hồng Anh’ hoặc ‘chúng tôi’ dùng để chỉ chủ sở hữu trang web có trụ sở đăng ký là Phòng 623, Lầu 6, Tòa nhà Friendship Tower, 31 Đại lộ Lê Duẩn, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Thuật ngữ ‘quý khách’ đề cập đến người dùng hoặc người xem trang web của chúng tôi.

Việc sử dụng trang web này tuân theo các điều khoản sử dụng sau:

    ♦  Nội dung của các trang của trang web này là thông tin chung của quý khách và chỉ sử dụng. Nó có thể thay đổi mà không cần thông báo.

    ♦  Trang web này sử dụng cookie để theo dõi các tùy chọn duyệt web. Nếu quý khách cho phép sử dụng cookie, chúng tôi có thể lưu trữ thông tin cá nhân sau đây để sử dụng cho các bên thứ ba: tên, địa chỉ và các thông tin khác do quý khách cung cấp.

    ♦  Cả chúng tôi và bất kỳ bên thứ ba nào đều không đưa ra bất kỳ bảo hành hay đảm bảo nào về tính chính xác, kịp thời, hiệu suất, tính hoàn chỉnh hoặc tính phù hợp của thông tin và tài liệu được tìm thấy hoặc cung cấp trên trang web này cho bất kỳ mục đích cụ thể nào. Quý khách thừa nhận rằng thông tin và tài liệu đó có thể không chính xác hoặc sai sót và chúng tôi loại trừ trách nhiệm pháp lý đối với bất kỳ sự không chính xác hoặc sai sót nào như vậy trong phạm vi tối đa được pháp luật cho phép.

    ♦  Việc quý khách sử dụng bất kỳ thông tin hoặc tài liệu nào trên trang web này là hoàn toàn do quý khách tự chịu rủi ro, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm. Quý khách có trách nhiệm đảm bảo rằng bất kỳ sản phẩm, dịch vụ hoặc thông tin nào có sẵn trên trang web này đều đáp ứng các yêu cầu cụ thể của quý khách.

    ♦  Trang web này chứa tài liệu thuộc sở hữu hoặc cấp phép cho chúng tôi. Tài liệu này bao gồm, nhưng không giới hạn, thiết kế, bố cục, giao diện, hình thức và đồ họa. Sao chép bị cấm khác với thông báo bản quyền, là một phần của các điều khoản và điều kiện này.

    ♦  Tất cả các nhãn hiệu được sao chép trên trang web này, không phải là tài sản của hoặc được cấp phép cho nhà điều hành, đều được thừa nhận trên trang web.

    ♦  Việc sử dụng trái phép trang web này có thể dẫn đến yêu cầu bồi thường thiệt hại và / hoặc là hành vi phạm tội.

    ♦  Đôi khi, trang web này cũng có thể bao gồm các liên kết đến các trang web khác. Các liên kết này được cung cấp để quý khách tiện cung cấp thêm thông tin. Họ không biểu mà chúng tôi xác nhận các trang web). Chúng tôi không chịu trách nhiệm về nội dung của (các) trang web được liên kết.

    ♦  Việc quý khách sử dụng trang web này và bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ việc sử dụng trang web đó đều tuân theo luật pháp Việt Nam.